Stewardship Code (code van Britse institutionele beleggers voor goed bestuur en duurzaamheid)

Dimensional Fund Advisors Ltd ('Dimensional')  

Dimensional is ervan overtuigd dat goed corporate governance bij de bedrijven waarin wij beleggen, op basis van gezonde beleidsregels voor goed bestuur in het beste belang is van onze klanten en zal bijdragen aan maximale waarde van hun beleggingen. Daarom beschouwen wij de betrokkenheid van aandeelhouders door te stemmen met volmacht een belangrijk onderdeel van ons beleggingsmandaat in alle gevallen waarin de klant ons vraagt om te stemmen. Daarvoor hebben wij ook het team Corporate Governance bij onze portefeuillebeheerafdeling.

Met deze beschrijving willen wij uitleggen hoe Dimensional voldoet aan de 7 principes van de Britse Stewardship Code. De verstrekte informatie is ook van toepassing op ons toezicht op beleggingen in het algemeen.

PRINCIPE 1: Institutionele beleggers moeten publiek bekendmaken welk beleid zij voeren om zich te kwijten van hun verantwoordelijkheden als aandeelhouder.

De marktspecifieke richtlijnen voor stemmen bij volmacht van Dimensional (Proxy Voting Guidelines) staan op onze website. Klanten kunnen op verzoek een samenvatting verkrijgen van ons beleid en onze procedures voor stemmen bij volmacht (de richtlijnen en het beleid en de procedures worden gezamenlijk 'het beleid van Dimensional inzake stemmen met volmacht') genoemd. In dit beleid wordt uitgelegd welke regels wij volgen om te stemmen, en hoe wij omgaan met belangenverstrengeling. Hoewel wij een andere terminologie hanteren dan die van de Stewardship Code, zijn de meeste richtsnoeren van de code opgenomen in onze beleids- en richtlijnen. Deze documenten worden ten minste jaarlijks herzien en bijgewerkt.

PRINCIPE 2: Institutionele beleggers moeten een robuust beleid hebben voor belangenverstrengeling als zij optreden als aandeelhouder, en dit beleid moet publiek worden bekendgemaakt.

Onze benadering van belangenverstrengeling wordt uitgelegd in het beleid van Dimensional inzake stemmen met volmacht, dat beschikbaar is zoals hierboven beschreven.

PRINCIPE 3: Institutionele beleggers moeten toezicht houden op de bedrijven waarin zij beleggen.

In lijn met onze algemene beleggingsfilosofie houden wij bij Dimensional hoofdzakelijk toezicht op het corporate governance van de bedrijven waarin wij beleggen, via ons proces voor stemmen met volmacht. Het beleid van Dimensional inzake stemmen met volmacht is geformuleerd om de bedrijven waarin wij beleggen, ertoe aan te zetten een beleid voor corporate governance aan te nemen en te onderhouden, in lijn met het beste belang van onze klanten en de maximale waarde van hun beleggingen. Agenten voor stemmen met volmacht verstrekken een analyse en aanbevelingen om onze stem uit te brengen, volgens onze richtlijnen voor stemmen bij volmacht, voor de effecten waarvoor wij een volmacht hebben ontvangen. Zelfs als Dimensional de aanbevelingen voor het uitbrengen van onze stem met volmacht zal overwegen, zijn wij uiteindelijk verantwoordelijk voor alle beslissingen over onze met volmacht uitgebrachte stemmen. Dimensional behoudt zich ook het recht voor om de richtlijnen voor stemmen bij volmacht tegen te gaan, indien wij van mening zijn dat een dergelijk stemgedrag in het beste belang is van onze klanten. Onze richtlijnen voor stemmen bij volmacht staan op onze website.

PRINCIPE 4: Institutionele beleggers moeten heldere richtlijnen formuleren over wanneer en hoe zij hun bemoeienis zullen opvoeren ter bescherming en vergroting van de aandeelhouderswaarde.

In lijn met de algemene beleggingsfilosofie van Dimensional voeren wij onze bemoeienis bij zaken van corporate governance op via ons proces voor stemmen met volmacht. Als Dimensional vaststelt dat de praktijken van corporate governance bij de bedrijven waarin wij hebben belegd, niet stroken met het beste belang van onze klanten en het optimaliseren van de waarde van hun beleggingen, en als deze praktijken blijven voortduren nadat wij onze stem hebben uitgebracht zoals beschreven in 'het beleid van Dimensional inzake stemmen met volmacht', kunnen wij andere stappen overwegen om onze bemoeienis op te voeren.

PRINCIPE 5: Institutionele beleggers moeten bereid zijn om, indien nodig, samen te werken met andere beleggers.

Dimensional staat open voor dialoog met het management en groepen van dissidenten. Wij zullen de communicatie met andere beleggers overwegen, als wij geloven dat dit in het beste belang is van onze klanten, wellicht de waarde van hun belegging zal optimaliseren, conform onze beleidslijnen en richtlijnen is en is toegestaan krachten de toepasselijke wet- en regelgeving.

PRINCIPE 6: Institutionele beleggers moeten een duidelijk stembeleid hebben, en moeten publiceren hoe zij hebben gestemd.

De richtlijnen aan gaande stemmen met volmacht van Dimensional staan op onze website. Op verzoek kunnen onze klanten een samenvatting verkrijgen van onze beleidslijnen en procedures om te stemmen. Elk jaar maken wij ons stemgedrag voor onze beleggingsfondsen in de VS publiek bekend via de documenten ingediend bij de SEC (Securities and Exchange Commission, de financiële toezichthouder in de VS). Ook op onze website in de VS publiceren wij hoe wij hebben gestemd. Aan klanten met een afzonderlijke rekening geven wij de verslagen over ons stemgedrag, zoals bepaald in de overeenkomst tussen de klant en ons.

PRINCIPE 7: Institutionele beleggers moeten regelmatig melden hoe zij als aandeelhouders hebben gehandeld, en hoe zij hebben gestemd.

Elk jaar maken wij ons stemgedrag publiek bekend, zoals vermeld in onze bovenstaande uitleg bij principe 6. Wij geven aan onze klanten ook periodieke updates over onze stemactiviteiten, zoals bepaald in de overeenkomsten met hen.