Privacybeleid

Ons privacybeleid

De privacy van onze klanten is voor ons fundamenteel in onze relatie met hen. Door uw bezoek aan deze website aanvaardt u de praktijken beschreven in dit privacybeleid en geeft u toestemming ervoor. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Lees het daarom regelmatig.

Sinds onze oprichting hebben wij ons steeds ingezet om de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens van klanten te bewaren. Wij hebben interne beleidsregels ontwikkeld om deze vertrouwelijkheid te beschermen, maar tegelijkertijd onze klanten van dienst te zijn.

Wanneer wij u producten en diensten leveren, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens verzamelen wij bijvoorbeeld uit de aanvragen voor een rekening en andere formulieren met informatie vastgelegd op onze website (ook informatie die wordt vastgelegd door het gebruik van cookies). Dimensional Fund Advisors Ltd. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt door ons of onze dienstverleners bij de uitvoering van transacties of veranderingen aan de rekening die u hebt aangevraagd of goedgekeurd. In de gewone gang van zaken kunnen wij uw gegevens delen met bedrijven die allerhande diensten voor ons uitvoeren, zoals overdrachtskantoren, bewaarders, bedrijven die volmachten vragen, drukkers of mailers die ons kunnen helpen bij de verspreiding van materiaal voor beleggers. De organisaties die uw gegevens ontvangen, ontvangen alleen de informatie die zij nodig hebben om de aan hen toevertrouwde verantwoordelijkheden uit te voeren. Zij zijn uitsluitend bevoegd om deze informatie te gebruiken voor de gevraagde diensten. Het is hen verboden om deze informatie te delen of gebruiken voor een ander doel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens in beperkte omstandigheden bekendmaken of melden, als wij in goed vertrouwen van mening zijn dat de bekendmaking bij wet verplicht of toegestaan is (bijvoorbeeld om mee te werken met toezichthouders of de politie, of om rekeningen te beschermen tegen fraude), of om een geschil met een klant op te lossen.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan anderen—ongeacht of u al dan niet een klant bent van Dimensional (behalve indien u de opdracht geeft, of zoals hierboven beschreven).

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Alleen werknemers die de informatie nodig hebben voor verstrekking van goederen en diensten, hebben inzage in uw persoonsgegevens. Wij hebben fysieke, elektronische en procedurele beschermingen om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat wij uw informatie doorgeven aan bedrijven, al dan niet behorend tot de wereldwijde groep van Dimensional-bedrijven, in landen buiten de EER waar er misschien geen wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens van kracht is. Het moederbedrijf van Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Fund Advisors, is bijvoorbeeld gevestigd in de VS en bepaalde persoonsgegevens worden daar bewaard of verwerkt. In dergelijke omstandigheden proberen wij om de juiste beveiligingsbeperkingen op te leggen op deze bedrijven, zodat uw persoonsgegevens beschermd zijn.

Andere websites

Vergeet niet dat ook websites met een link naar onze website, of websites waarnaar wij een link hebben, uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. De informatiepraktijken van deze websites vallen echter niet onder dit privacybeleid.

Dit privacybeleid

Dit privacybeleid is een beschrijving van onze privacypraktijken voor huidige en voormalige klanten. Persoonsgegevens van voormalige klanten kunnen wij op dezelfde wijze bekendmaken als die van huidige klanten.

Mogelijk zullen wij ons beleid herzien in de toekomst. U ontvangt dan het nieuwe beleid, als de wijzigingen het vorige beleid aanzienlijk veranderen. Wij zullen ons privacybeleid echter nooit herzien om het mogelijk te maken dat wij uw persoonsgegevens delen op andere wijzen dan beschreven in deze kennisgeving, tenzij wij u eerst daarvan in kennis stellen en u de mogelijkheid bieden om dit te voorkomen.

Voor vragen over dit beleid neemt u schriftelijk contact op met ons op het volgende adres: Privacy Policy c/o Legal, Dimensional Fund Advisors Ltd., 20 Triton Street, London NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Voordat u de delen van deze website die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunt gebruiken, moet u verklaren dat u gebonden bent door de bepalingen van dit privacybeleid. U moet in het bijzonder toestemming geven voor de verwerking door Dimensional Fund Advisors Ltd. van uw persoonsgegevens voor de doeleinden en op de wijze vermeld in dit privacybeleid.