Wij geloven dat een goede adviseur nauw met u kan samenwerken om uw financiële behoeften te begrijpen en u daarmee beter van dienst te zijn bij het managen van uw vermogen. Een adviseur ondersteunt u tegelijkertijd om de discipline op te brengen die nodig is om op lange termijn succes te boeken.

Met de ‘Vind een adviseur’-tool van Dimensional kunt u op zoek gaan naar een adviseur in uw buurt.

Wereldwijd vermogen onder beheer voor institutionele beleggers

 

Bron: Pensions & Investments 2016

werken wij samen met financieel adviseurs in de Verenigde Staten

waar beleggers vermogen hebben belegd in strategieën van Dimensional*

Robert Merton
ROBERT MERTON
Nobelprijswinnaar 1997; Professor, MIT; Resident Scientist, Dimensional Holdings
“Weten dat iemand gemotiveerd is om voor u te werken, in plaats van iets anders te doen, is vrij fundamenteel.”

Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van het beleggingsrendement en het ingelegde kapitaal kunnen zowel dalen als stijgen. Bij verkoop van uw beleggingen kan de waarde meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke prijs. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat de strategieën succesvol zullen zijn.

Dimensional Funds ICVC, Dimensional Funds Plc en Dimensional Funds II Plc (gezamenlijk: Dimensional fondsen) worden uitsluitend aangeboden onder de voorwaarden van het huidige prospectus van het desbetreffende fonds en het van toepassing zijnde Essentiële beleggingsinformatie (Key Investor Information Document ‘KIID’). De waarde van uw belegging kan fluctueren en daardoor zal het rendement op de belegging variabel zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsdoelstellingen van de Dimensional fondsen niet kunnen worden gehaald. Weeg de beleggingsdoelstellingen, risico’s, en de kosten en uitgaven van de Dimensional fondsen af alvorens te beleggen. Voor deze en andere informatie over de subfondsen verzoeken wij u om het prospectus en de Essentiële beleggingsinformatie zorgvuldig te lezen alvorens te investeren. De recente versie van het prospectus (beschikbaar in het Engels) en toepasselijke Essentiële beleggingsinformatie (beschikbaar in het Engels en in het Nederlands) kunnen worden verkregen via eu.dimensional.com of door contact op te nemen met de beheerder van het betreffende fonds of diens vermogensbeheerder op het volgende telefoonnummer: +44 (0)20 3033 3300.

Dit materiaal is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), statutair gevestigd aan 20 Triton Street, Regent’s Place, Londen, NW1 3BF, handelsregisternummer 02569601, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) - onder vergunningsnummer 150100. Dimensional Fund Advisors Ltd. is een beheerder van een icbe, als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

DFAL geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden. We raden u aan deze beslissing met een financieel adviseur te overleggen. Wij raden u aan om het gedeelte ‘Belangrijke informatie’ vermeldt op deze website te lezen.

DFAL verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van DFAL houdt in dat de ontvanger instemt om dergelijke informatie en materialen te ontvangen, en waar relevant, in meer dan een taal.

De aanduiding ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de groepsvennootschappen van de Dimensional groep en niet naar één specifieke entiteit. Deze groepsvennootschappen zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

De ‘Vind een adviseur’ -tool is uitsluitend voor informative doeleinden. Dimensional geeft geen beoordeling over de geschiktheid van een adviseur of biedt geen garantie voor de diensten van een adviseur. Wij raden u aan om zorgvuldig de geschiktheid een adviseur te overwegen. Het is de verantwoordelijkheid van de personen die besluiten tot een aankoop om voldoende informatie tot zich te nemen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. Wij hebben geen discretionaire bevoegdheid of de controle met betrekking tot de manier waarop uw adviseur uw beleggingen beheert. Dimensional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie of de diensten van uw adviseur.

Robert Merton bekleedt een adviserende functie voor een groepsvennootschap van Dimensional Fund Advisors Ltd.