Aankondiging


‘Dimensional benoemt co-CEO’s voor zijn Europese markt.’

16 april 2018

Nathan Lacaze en John Romiza, bestuurders en senior leden van het Dimensional managementteam in Londen, worden co-CEO’s van Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), met ingang van 1 juli 2018. Na 28 jaar in dienst te hebben gewerkt voor Dimensional zal Art Barlow, momenteel Managing Director van DFAL, begin 2019 met pensioen gaan.

‘We zijn verheugd om in deze nieuwe rollen te stappen’, vertelt John Ramiza enthousiast, ‘Als co-CEO’s zal onze prioriteit liggen op het verbinden van onze wereldwijde capaciteiten met lokale expertise en op onze business verder te groeien met klanten in de EMEA-regio’. Nathan Lacaze voegt hieraan toe: ‘John en ik werken al tien jaar samen. We zijn van plan om de business gezamenlijk te leiden, elk met een specifieke focus. John zal zich richten op klantgerichte- en operationele activiteiten, mijn focus zal liggen op beleggingsgerelateerde activiteiten.

Dimensional heeft in het verleden reeds succes gehad met co-leiderschap in verschillende rollen. Dave Butler en Gerard O’Reilly, huidige co-CEO’s van Dimensional Fund Advisors LP, de wereldwijde moedermaatschappij, zijn hier een mooi voorbeeld van. ‘We hebben veel ervaring met het toepassen van het gezamenlijke leiderschapsmodel om schaalgrootte, focus en flexibiliteit mogelijk te maken in onze groeiende onderneming’, beaamt Dave Butler. ‘John en Nathan vullen elkaar goed aan en hebben onze volledige steun bij het innemen van hun nieuwe rollen’.

‘Als een van de leden met de meeste dienstjaren bij het wereldwijde beleggingsteam van Dimensional en als leidinggevenden in ons kantoor in Londen, zijn Nathan en John goed voorbereid om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen’, aldus Gerard O’Reilly. ‘Deze benoemingen weerspiegelen de kracht van leiderschap en de diepgang van het talent dat we hebben in onze onderneming wereldwijd.’

Na 28 jaar werkzaam bij Dimensional, waaronder vijf jaar als Managing Director van DFAL, zal Art Barlow zijn huidige functie in juli verlaten om zich te concentreren op de ondersteuning van een succesvolle overgang van de leidinggevende bevoegdheid tot hij met pensioen gaat begin 2019. ‘Het was een genoegen om samen te werken met Art en om de talloze bijdragen te zien die hij heeft gedaan voor onze klanten en onze onderneming’, aldus Butler. ‘We willen hem hartelijk bedanken en wensen hem het allerbeste toe bij het naderen van zijn geplande pensionering.’ 

Biografieën

Art Barlow
Art Barlow is directeur, Managing Director en lid van het beleggingscomité van DFAL; een directeur van Dimensional Funds PLC en Dimensional II PLC, de Ierse fondsen beheerd door DFAL; tevens lid van de ACD-commissie, die toezicht houdt op de Britse fondsen van DFAL. Art zal vanaf 1 juli 2018 aftreden van deze functies en blijft in een uitvoerende rol om een succesvolle overgang tot zijn pensionering begin 2019 mogelijk te maken.

Nathan Lacaze
Nathan Lacaze zal juli 2018 co-CEO worden van Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL)*. Hij is momenteel directeur van DFAL, Head of EMEA Portfolio Management en lid van de beleggings- en directiecomités van DFAL. Nathan is ook lid van de raad van bestuur van Dimensional Funds PLC en Dimensional Funds II PLC, Ierse icbe’s beheerd door DFAL. Als Head of EMEA Portfolio Management houdt Nathan toezicht op het beheer van bestaande fondsen en helpt hij met het ontwerpen en implementeren van nieuwe strategieën. Bovendien neemt hij ook een actieve rol in met klanten.

Nathan trad in 2004 als trading assistant bij Dimensional in dienst. Aan de universiteit van Sydney ontving hij een Bachelor in Chemical Engineering en een Bachelor of Commerce, met majors (hoofdvakken) in financiën en economie. Daarnaast verwierf Nathan een MBA aan de University of Chicago Booth School of Business in Londen en is hij een CFA® charterholder.

John Romiza
John Romiza zal juli 2018 co-CEO worden van Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL)*. Hij is momenteel een directeur van DFAL en lid van de beleggings- en directiecomités van DFAL. John is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Dimensional Funds PLC en Dimensional Funds II PLC en is Global Co-Head of Equity Trading. In zijn rol als Co-Head of Equity Trading houdt hij toezicht op strategieën voor de uitvoering van orders en coördineert hij alle transacties in aandelenhandel via de wereldwijde handelskantoren van het bedrijf. Gedurende zijn tijd bij Dimensional werkte John nauw samen met de klantenserviceteams, rechtstreeks met klanten en prospects.

John trad in 2008 als Head of International Trading bij Dimensional in dienst. Zijn carrière begon in 1996 bij Fidelity Investments. Vóór John bij Dimensional in dienst trad, was hij senior Vice President en directeur van de European Trading voor Franklin Templeton. Tijdens zijn acht jaar bij Franklin Templeton heeft hij de Europese handelsactiviteiten van het bedrijf opgebouwd. Volledige toezicht houden op de EMEA-aandelenhandel van de moedermaatschappij was één van zijn verantwoordelijkheden. John ontving een Bachelor of Science in financiën van het Bentley College in Boston.

*Onder voorbehoud van goedkeuringen door regelgevende instanties.

OVer Dimensional

Dimensional Fund Advisors is een vooraanstaand, wereldwijd opererend beleggingsbedrijf dat al sinds 1981 academisch onderzoek vertaalt in praktische beleggingsoplossingen. Gedreven door een sterk vertrouwen in de werking van de markt, bieden wij geavanceerde beleggingsoplossingen die beleggers helpen hogere verwachte rendementen na te streven aan de hand van geavanceerd portfolio-ontwerp en zorgvuldige implementatie. Met klanten over de hele wereld heeft Dimensional 13 kantoren in negen landen en een wereldwijd beheerd vermogen van €476 miljard per 31 maart 2018.


De aanduiding ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de groepsvennootschappen van de Dimensional groep en niet naar één specifieke entiteit. Deze groepsvennootschappen zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

Dit materiaal is uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), statutair gevestigd aan 20 Triton Street, Regent’s Place, Londen, NW1 3BF, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) - onder vergunningsnummer 150100.

DFAL geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden. We raden u aan deze beslissing met een financieel adviseur te overleggen.

 De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. Het is geen uitnodiging of aanbod om in te schrijven op de vermelde producten of diensten, of om deze te kopen. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wetten en regels en deze na te leven. Elke entiteit die verantwoordelijk is voor het doorgeven van dit materiaal aan andere partijen is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels en voorschriften inzake financiële aanbiedingen. De verstrekte informatie is niet bedoeld als een toereikende basis voor een beleggingsbeslissing. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door DFAL betrouwbaar worden geacht. DFAL geeft echter geen verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. DFAL heeft goede redenen om aan te nemen dat de daarin opgenomen informatie juist is op de datum van dit document. DFAL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

DFAL verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van DFAL houdt in dat de ontvanger instemt om dergelijke informatie en materialen te ontvangen, en waar relevant, in meer dan een taal.