WIJZIGING IN DE ORGANISATIE


Dimensional Fund Advisors Ltd. benoemt gerenommeerd beleggingsspecialist tot Head of European Sales

2. July 2018

Dimensional, een internationale vermogensbeheerder met een vermogen onder beheer van EUR 476 miljard (per 31 maart 2018), heeft Erik van Houwelingen benoemd tot Head of European Sales van zijn filiaal in het Verenigd Koninkrijk, Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL). Dimensional is een pionier op het gebied van systematisch factorbeleggen en heeft de afgelopen 37 jaar de meest begaafde specialisten van de moderne financiële wereld bijeengebracht om met innovatieve oplossingen te voldoen aan de behoeften van beleggers over de hele wereld. DFAL is al dertig jaar actief in Europa en deze benoeming getuigt van het enthousiasme en de aanhoudende investering van Dimensional in die regio. Van Houwelingen werkte het afgelopen jaar al samen met DFAL als consultant en komt begin september in zijn nieuwe functie in dienst van het bedrijf.

John Romiza, Co-CEO van DFAL: 'Het is een voorrecht om Erik te verwelkomen bij Dimensional en we kijken uit naar de enorme ervaring in de sector die hij inbrengt. We hebben talrijke nauwe samenwerkingsverbanden met Europese beleggers opgebouwd en onze aanpak heeft zijn weerklank gevonden bij mensen die beleggingsstrategieën zoeken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en een trackrecord van behaalde resultaten voor klanten.'

Erik van Houwelingen licht toe: 'Dimensional is een bedrijf met sterke, klantgerichte waarden. Dat uitgangspunt, in combinatie met beproefde, op rigoureus onderzoek gebaseerde beleggingsoplossingen, maakt van Dimensional een wereldwijd toonaangevende speler die een enorm potentieel heeft om de manier waarop mensen in Europa met hun beleggingen omgaan, te veranderen. Het is voor mij een eer om voor een bedrijf van een dergelijk kaliber te kunnen werken en Dimensional Investing in Europa onder de aandacht van een breder publiek te kunnen brengen.'Over Erik van Houwelingen

Tijdens zijn 25-jarige loopbaan heeft Erik van Houwelingen een ruime ervaring opgebouwd in de internationale beleggingssector via senior functies op het gebied van vermogensbeheer en als lid van de raad van bestuur van een van de grootste openbare pensioenfondsen van Europa.

Hij was lid van de raad van bestuur en voorzitter van het beleggingscomité van ABP, het pensioenfonds van de Nederlandse overheid. Daarnaast was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management. Alvorens in september bij Dimensional te beginnen zal Van Houwelingen afstand doen van zijn boardfuncties bij ABP en Achmea. Daarvoor was hij 18 jaar lang een gerenommeerd medewerker bij Aegon Asset Management, waar hij opklom tot de functie van CEO. Hij behaalde zijn PhD en MBA aan de University of Georgia in de Verenigde Staten.

Erik van Houwelingen werkte sinds 2017 als onafhankelijk consultant voor Dimensional en zal vanaf september 2018 de functie van Head of European Sales fulltime vervullen.

OVER DIMENSIONAL

Dimensional Fund Advisors is een vooraanstaand, wereldwijd opererend beleggingsbedrijf dat al sinds 1981 academisch onderzoek vertaalt in praktische beleggingsoplossingen. Gedreven door een sterk vertrouwen in de werking van de markt, bieden wij geavanceerde beleggingsoplossingen die beleggers helpen hogere verwachte rendementen na te streven aan de hand van geavanceerd portfolio-ontwerp en zorgvuldige implementatie. Met klanten over de hele wereld heeft Dimensional 13 kantoren in negen landen en een wereldwijd beheerd vermogen van €476 miljard per 31 maart 2018.

De aanduiding ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de groepsvennootschappen van de Dimensional groep en niet naar één specifieke entiteit. Deze groepsvennootschappen zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

Dit materiaal is uitgegeven door DFAL, statutair gevestigd aan 20 Triton Street, Regent’s Place, Londen, NW1 3BF, handelsregisternummer 02569601, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) - onder vergunningsnummer 150100. Dimensional Fund Advisors Ltd. is een beheerder van een icbe, als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het is DFAL toegestaan om grensoverschrijdend diensten te verlenen in Nederland op basis van het Europese paspoortregime. DFAL heeft een bijkantoor in Nederland, welke onderworpen is aan beperkte Nederlandse toezichtswetgeving en onder toezicht valt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Nederlandse bijkantoor van DFAL is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56245629.

DFAL geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden. We raden u aan deze beslissing met een financieel adviseur te overleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van het beleggingsrendement en het ingelegde kapitaal kunnen zowel dalen als stijgen. Bij verkoop van uw beleggingen kan de waarde meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke prijs.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. Het is geen uitnodiging of aanbod om in te schrijven op de vermelde producten of diensten, of om deze te kopen. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wenst te doen om zich op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wetten en regels en deze na te leven. Elke entiteit die verantwoordelijk is voor het doorgeven van dit materiaal aan andere partijen is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels en voorschriften inzake financiële aanbiedingen. De verstrekte informatie is niet bedoeld als een toereikende basis voor een beleggingsbeslissing. Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die door DFAL betrouwbaar worden geacht. DFAL geeft echter geen verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. DFAL heeft goede redenen om aan te nemen dat de daarin opgenomen informatie juist is op de datum van dit document. DFAL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat de strategieën succesvol zullen zijn.

DFAL verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van DFAL houdt in dat de ontvanger instemt om dergelijke informatie en materialen te ontvangen, en waar relevant, in meer dan een taal.