Dimensional beleggen is het implementeren van de beste ideeën uit de financiële wetenschap in praktische beleggingsoplossingen voor onze klanten.

Wereldwijde ondernemingen van Dimensional* IN EEN OOGOPSLAG
per 31 December 2016

jaar geleden opgericht

vermogen onder beheer van de ondernemingen wereldwijd, EUR (in miljard euro)

kantoren in acht landen

medewerkers wereldwijd

01

Een sterk vertrouwen in de

Kracht van de Markt

Op de kapitaalmarkten worden beleggers met een langetermijnvisie beloond
Groei van 1 USD, jan. 1970–dec. 2015

BELANGRIJKE INFORMATIE: In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Indices zijn niet beschikbaar voor directe belegging. Hun rendement is zonder aftrek van de kosten die gepaard gaan met het beheer van een werkelijke portefeuille. Rendementen kunnen fluctueren door valutaschommelingen. Bronvermelding in USD. Indices zijn niet beschikbaar voor directe belegging. Hun rendement is zonder aftrek van de kosten die gepaard gaan met het beheer van een werkelijke portefeuille. Wereldwijde aandelenmarkt is de MSCI World Index (bruto div.); Long-Term Government Bonds Index zijn 20-jarige Amerikaanse overheidsobligaties. Treasury Bills zijn éénmaandelijkse Amerikaanse staatsobligaties. De Amerikaanse inflatie wordt gemeten door de veranderingen in de US Consumer Price Index. Gegevens van obligaties, T-Bills en inflatie zijn verstrekt door de Morningstar. MSCI World Index (bruto div.) gegevens verstrekt door MSCI. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De beleggingsaanpak van Dimensional is gebaseerd op het vertrouwen in de werking van de financiële markten.

In plaats van te vertrouwen op nutteloze voorspellingen of te proberen andere marktdeelnemers te slim af te zijn, baseren wij onze informatie over te verwachte rendement op de markt zelf. Wij laten de effectenprijzen tot stand komen door de gemeenschappelijke kennis van de miljoenen kopers en verkopers.

Door de markten te laten doen waar ze het best in zijn, het verwerken van informatie in prijzen, kunnen wij ons volledig concentreren op onze sterke punten: de manier waarop wij onderzoek toepassen, strategieën op maat ontwikkelen en beheren en onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat betekent dat wij een minder subjectieve maar des te systematischere beleggingsaanpak volgen—een aanpak die wij consistent kunnen toepassen, die beleggers kunnen begrijpen en zich aan vast kunnen houden, zelfs in lastige marktomstandigheden.

DE MARKTPRIJZEN ALS UITGANGSPUNT
Trading Volume NL

De markt verwerkt efficiënt alle beschikbare informatie. Dagelijks kopen en verkopen miljoenen marktdeelnemers wereldwijd effecten. De daarbij verkregen real-time informatie draagt bij aan het vaststellen van de prijs.

In EUR. Wereldwijd elektronisch orderboek (60 grootste beurzen). Bron: World Federation of Exchanges.

David Booth
DAVID BOOTH
Founder en Executive Chairman, Dimensional Fund Advisors LP
“Het aantal managers dat succesvol de juiste aandelen weet te selecteren is lager dan je op basis van kansberekening zou verwachten. Dus waarom zou je dat spel überhaupt willen spelen? Dat hoeft helemaal niet.”

02

Het toepassen van inzichten uit de

FINANCIËLE WETENSCHAP

Doorbraken in de moderne financiële wetenschap
 • 1966Efficiënte-markthypothese
   
  Efficiënte-markthypothese
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  De efficiënte-markthypothese van Eugene Fama verklaart dat effectenprijzen alle beschikbare informatie weerspiegelen. Een keerpunt in de geschiedenis van de moderne financiële wetenschappen.
 • 1973Intertemporal CAPM
   
  Intertemporal CAPM
  Robert Merton
  Nobelprijswinnaar in 1997
  Professor, MIT
  Het ICAPM-model vormt een theoretisch kader voor de identificatie van meerdere bronnen van risico’s.
 • 1981Small Cap Investing
   
  Beleggen in smallcaps
  Dimensional Fund Advisors
  David Booth, Oprichter
  en Co-CEO
  Dimensional is een pionier in smallcapbeleggingen sinds de introductie van zijn eerste strategie, die beleggers op een gespreide, efficiënte manier toegang geeft tot aandelen van kleinere bedrijven.
  1981 Dimensional Fund Advisors LP opgericht
 • 1983Termijnstructuur
   
  Termijnstructuur
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  Onderzoek toont aan dat de geïmpliceerde termijnrente informatie biedt over de verwachte looptijdpremies van obligaties.
 • 1992Value doorbraak
   
  Value doorbraak
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  Kenneth French
  Professor, Dartmouth College
  Eugene Fama en Kenneth French ontwikkelen het driefactormodel voor aandelenprijzen dat markt, bedrijfsomvang en relatieve prijs (value) identificeert als de belangrijkste bronnen van aandelenrendement.
 • 2012Profitability
   
  Winstgevendheid
  Eugene Fama
  Nobelprijswinnaar in 2013
  Professor, University of Chicago
  Kenneth French
  Professor, Dartmouth College
  Robert Novy-Marx
  Professor, University of Rochester
  Wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot de vaststelling van winstgevendheid als een dimensie van hoger verwacht rendement die kan worden nagestreefd op de aandelenmarkten.
 • Vandaag
   
   
  Onze onderzoeks- en beleggingsteams nemen ideeën over uit de wetenschappelijke wereld. Echter wat ons onderscheid is de manier waarop wij onderzoek interpreteren, testen en toepassen in praktische beleggingsoplossingen.
 • Morgen
  ...
   
  Dimensional is opgebouwd rond een aantal ideeën die groter zijn dan het bedrijf zelf. Wij laten ons leiden door de wetenschap en streven naar nieuwe inzichten die van waarde kunnen zijn voor onze klanten.

De aanduiding ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de groepsvennootschappen van de Dimensional groep, en niet naar één specifieke entiteit. Deze groepsvennootschappen zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., en Dimensional Japan Ltd.

Eugene Fama en Kenneth French zijn leden van de Raad van Bestuur van Dimensional Fund Advisors LP, een dochteronderneming van Dimensional Fund Advisors Ltd, en verlenen advies aan het bedrijf. Ook Robert Merton en Robert Novy-Marx zijn consultants van Dimensional Fund Advisors LP.

De beleggingsaanpak van Dimensional is diep geworteld in de economische theorie en wordt ondersteund door tientallen jaren van empirisch onderzoek.

Ons interne onderzoeksteam werkt nauw samen met gerenommeerde financieel economen om beter te begrijpen waar rendement vandaan komt.

Onderzoek heeft aangetoond dat effecten die een hoger verwacht rendement bieden bepaalde kenmerken delen. Die kenmerken noemen wij dimensies. Om tot een dimensie te worden benoemd, moeten ze aan de volgende kenmerken voldoen; logisch zijn, duidelijk waarneembaar in verschillende tijdsperioden, zichtbaar in diverse markten en op een kosteneffectieve manier kunnen worden toegepast in breed gespreide portefeuilles.

DE ONTWIKKELING VAN INDEXFONDSEN EN DIMENSIONAL
Eugene Fama
EUGENE FAMA
Nobelprijswinnaar in 2013; Professor, University of Chicago; Bestuurder en Consultant, Dimensional Fund Advisors LP
“Wij gaan zeer zorgvuldig om met nieuw onderzoek en controleren of het robuust is ten opzichte van alternatieve specificaties.”

Begrijpen wat er aan de basis ligt van rendement, dat is altijd ons uitgangspunt. Van daaruit richten wij ons op het nauwkeurig uitwerken van de beste methode om dat rendement na te streven.

Wij bouwen breed gespreide portefeuilles rond de dimensies van hoger verwacht rendement, met een zorgvuldige afweging van de compromissen die moeten worden gesloten bij de uitvoering van elke strategie.

Elke dag wegen onze portefeuillebeheerders en handelaars de kosten af tegen het verwacht rendement en de spreidingseisen. Wij gaan tot het uiterste om het kleinste verwachte voordeel te benutten, omdat elke verbetering, hoe klein ook, het verschil kan maken op lange termijn.

DE VERSCHIL TUSSEN DE REALITEIT
EN EEN MODEL
blank
Beperkingen van modellen Fout- positieven Inzicht MODEL REALITEIT
Wetenschappelijke modellen bieden bruikbare inzichten, maar zijn onvolledig. Inschatting en ervaring zijn van belang om de kloof tussen de realiteit en theorie van een model te overbruggen. Play Watch Dimensional Stories Modellen
(03:07)
Eduardo Repetto
Eduardo Repetto
Co-Chief Executive Officer; Co-Chief Investment Officer, Dimensional Fund Advisors LP
“Wij ontlenen inzichten aan wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en meer kennis leveren betere portefeuilles op voor onze klanten.”

03

Een sterke toewijding

AAN ONZE KLANTEN

De wereldwijde financiële crisis en de nasleep ervan
De sleutel tot een succesvolle beleggingservaring begint met een beleggingsfilosofie waaraan men trouw kan blijven – zelfs in lastige marktomstandigheden. Tijdens de turbulente periode van 2008 en 2012, hebben heel wat beleggers hun aandelenfondsen verkocht. Echter de aandelenfondsen van de ondernemingen van Dimensional wereldwijd* boekte tijdens deze periode een positieve cashflow. Dit geeft aan dat alle beleggers samen, tijdens deze turbulente periode bereid waren om de marktbewegingen te weerstaan bij hun streven naar rendement op lange termijn. 
Equity Flows Mobile

BELANGRIJKE INFORMATIE: De groei van Amerikaanse dollar (USD) belegd in wereldwijde aandelen (MSCI World Index) om de onzekerheid in de markten weer te geven. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Indices zijn niet beschikbaar voor directe belegging. Hun rendement is zonder aftrek van de kosten die gepaard gaan met het beheer van een werkelijke portefeuille. Rendementen kunnen fluctueren door valutaschommelingen. Bron vermelding: In USD. MSCI World Index gegevens verstrekt door MSCI. Cashflows in wereldwijde aandelenstrategieën van Dimensional zijn inclusief the cashflows van alle fondsen van Dimensional met de uitzondering van Balanced, Target Date and Fixed Income funds. Een cashflow zijn alle handelstransacties van aankoop, verkoop, aankoop uitwisseling, verkoop uitwisseling, dividenden en vermogenswinst op lange termijn en vermogenwinst op korte termijn. Met uitzondering van cashflows van andere beleggingsfondse van DFA. Elke cashflow is omgerekend naar USD met behulp van WM Reuters London Close FX tarieven op de datum dat de handelstransactie plaats vond.

Dimensional beleggen gaat over een succesvolle beleggingservaring.

Dat betekent meer dan het streven naar rendement alleen. Het betekent ook dat u zich niet voortdurend zorgen hoeft te maken, omdat u weet dat elke beslissing wordt genomen binnen een transparante aanpak die is onderbouwd met tientallen jaren van onderzoek.

De markten gaan nu eenmaal op en neer. De beleggingsaanpak van Dimensional heeft als doel zijn klanten te helpen om zich daarop voor te bereiden, zodat ze trouw kunnen blijven aan de koers die ze hebben uitgezet.

Money Masters 2016 van Institutional Investor
Dave Butler
DAVE BUTLER
Co-Chief Executive Officer en Head of Global Financial Advisor Services, Dimensional Fund Advisors LP
“De ervaring voor de klant is en zal altijd onze belangrijkste drijfveer blijven.”

Dit materiaal is verstrekt door Dimensional Fund Advisors Ltd., statutair gevestigd aan 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, handelsregisternummer 02569601, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (‘FCA’) - onder vergunningsnummer 150100.

Dimensional Fund Advisors Ltd. geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden. We raden u aan deze beslissing met een financieel adviseur te overleggen. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Rendementen en de hoofdsom van de inleg kunnen fluctueren en daardoor kan de waarde van een aandeel meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke prijs. Wij raden u aan om het gedeelte ‘Belangrijke informatie’ vermeldt op deze website te lezen.

*De aanduiding ‘ondernemingen van Dimensional wereldwijd’ verwijst naar het geheel van de groepsvennootschappen van de Dimensional groep, en niet naar één specifieke entiteit. Deze groepsvennootschappen zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., en Dimensional Japan Ltd.

De overige ‘ondernemingen van Dimensional wereldwijd’ hebben geen vergunning en zijn niet geregistreerd, geautoriseerd en gereguleerd door de FCA. Informatie gepubliceerd op de website dient niet te worden gebruikt om producten of diensten in enig land of jurisdictie te verkopen door de ‘ondernemingen van Dimensional wereldwijd’. Uitsluitend voor informatieve doeleinden.  Alle informatie is te goeder trouw verstrekt, zonder garantie en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbod van diensten of producten.

† De verstrekte informatie is niet bedoeld als een toereikende basis voor een beleggingsbeslissing. De inlichtingen en meningen in dit materiaal zijn verkregen of afgeleid uit bronnen die Dimensional Fund Advisors Ltd. betrouwbaar acht. Dimensional Fund Advisors Ltd. geeft echter geen verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Dimensional Fund Advisors Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die voortvloeien uit het gebruik van dit materiaal.

Eugene Fama, Kenneth French, Robert Merton, en Robert Novy-Marx bekleden een adviserende functie voor een groepsvennootschap van Dimensional Fund Advisors Ltd. Eugene Fama en Kenneth French zijn voorts leden van de Raad van Bestuur van Dimensional Fund Advisors Ltd.

Winstgevendheid is een maatstaf voor de huidige winstgevendheid, gebaseerd op informatie van resultatenrekeningen individuele bedrijven.

Welkom op Investment Solutions Centre

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Bent u een particuliere belegger, bezoek dan het websitegedeelte voor particuliere beleggers. Hier treft u informatie aan hoe u met ons in contact kunt komen.

Belangrijke wettelijke informative

Dimensional Fund Advisors Ltd. is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (‘FCA’) - onder vergunningsnummer 150100. Het bedrijf is geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 02569601 en btw-nummer 577327607. Dimensional Fund Advisors Ltd. statutair gevestigd aan 20 Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk. Dimensional Fund Advisors Ltd. is een dochterbedrijf van Dimensional Fund Advisors. Dimensional Fund Advisors Ltd. is een beheerder van een icbe, als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Bevestiging van het wettelijk statuut van Dimensional Fund Advisors Ltd. vindt u op de website van de Financial Conduct Authority op http://www.fsa.gov.uk/register/home.do.

Het materiaal op deze website is uitsluitend gericht aan natuurlijke en rechtspersonen van een rechtsgebied of land waar de toegang tot de hier vermelde informatie en het gebruik ervan niet indruisen tegen de lokale wet- of regelgeving. Personen die deze website openen, moeten bijgevolg informatie inwinnen over deze beperkingen en de beperkingen naleven.

Niets op deze website is of vormt een onderdeel van een aanbod om aandelen, deelbewijzen of andere belangen ('aandelen') in de hier vermelde beleggingen uit te geven of te verkopen, of de promotie van een aanbod om erop in te schrijven of ze te kopen. Het is verboden om de informatie op deze website te behandelen als een aanbod van promotie:  

In een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke promotie indruist tegen het plaatselijk recht;
Aan een persoon, indien het aanbod of de promotie onwettig zou zijn;
Als de persoon die het aanbod of verzoek doet, daartoe niet gerechtigd is.

Deze website mag ook niet worden beschouwd als de basis voor een contract voor aandelen, noch mag men op deze website vertrouwen in verband hiermee.

Aanvragen voor een belegging in een product dat op deze website wordt vermeld, dienen uitsluitend te worden gebaseerd op de documentatie van de specifieke belegging. Vraag hiervoor raad aan uw beleggingsadviseur. Als u twijfels hebt over de informatie op deze website, aarzel dan niet om ons te bellen op +44 (0) 20 3033 3300. U kunt ook een professionele financieel adviseur raadplegen.

Lees a.u.b. de www.eu.dimensional.com/nl/important-information.

De op de website vermelde informatie is uitsluitend gericht aan personen ('relevante personen') die aangemerkt kunnen worden als geschikte tegenpartijen of professionele cliënten ingevolge de toepasselijke regels voor de indeling van cliënten waarmee de MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) geïmplementeerd wordt en is niet bedoeld voor particuliere beleggers en particuliere beleggers mogen hier evenmin op vertrouwen.  

 


Ga verder
Loading...